Buekursus


 


For at få tilladelse til at gå på buejagt i Danmark er det et krav, at man består en  buejagtprøve. For at gå til buejagtprøven er adgangskravene at man har bestået den almindelige jagtprøve og at man har betalt jagttegnet det pågældende år.
Herefter skal man deltage i et buejagtkursus omkring lovgivning og etik inden for buejagt. Kurset afholdes i Hjallerup Jagtcenter og varer en hel dag. 

1-2 måneder efter kurset kan man gå til bueprøve. Prøven består af en teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del hvor man skal besvare 20 spørgsmål, heraf skal 18 svar være korrekte. Når den er bestået, skal man til den praktiske prøve, hvor der skydes til 6 bukkeskiver, placeret på forskellige afstande, fra 6 til 25 meter. Ud af de 6 pile skal de 5 være inden for hjerte- og lungeregionen.

Men alt det skal vi nok hjælpe til med. Der er skrevet tykke bøger omkring buejagt det vil vi ikke gøre...

Det er Naturstyrelsen, der administrerer buejagttegnet, men de enkelte klubbers instruktører, der afholder buejagttegnskurserne. Du kan læse mere om buejagtprøven på Miljøstyrelsens hjemmeside.

http://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/jagtens-proever/buejagtproeve/

For yderligere information kontakt en af Buekursusinstruktørerne:

  • Peter Juulsgaard - mob: 24 29 57 17
     
  • Jørgen Haller - mob: 28 48 38 75
     
  • Thomas Kirkebæk - mob: 51 21 71 23


//pa//