Tilbage

Lørdag d. 15. Oktober - Fællesjagt på Lykkegaard

Efter den fælles morgenmad og parole i Hjallerup Jagtcenter kørte dagens hold til Lykkegaard.

Dagens første såt var to læbælter - og til flere overraskelse resulterede dette i at flere jægere fik fasaner for. Desværre blev det ikke til nedlagt vildt i første omgang.

De 15 jægere og 3 hunde fortsatte derefter til næste såt, hvor der igen var fasaner for og en større flok agerhøns - men igen uden held. Derefter fulgte dagens tredje såt, der viste sig at være den mest stille, uden noget vildt.

Inden den fjerde såt blev madpakkerne spist udenfor i det lune efterårsvejr. Den fjerde såt betod af et stykke med skrub og her viste dagens første råvildt sig - et lam og en større buk med opsats over ørerne. Historien gentog sig dog og det tegnede efterhånden til at paraden ville blive tom.

Derefter kørte holdet tilbage til Hjallerup Jagtcenter for at tage såten bag flugtskydningsbanen på foreningens eget areal. Det skulle vise sig at være en god beslutning. Fra søen lettede flere krikænder og det lykkedes både en hundefører og en af jægerne der stod for at nedlægge én krikand hver.

Dagens udbytte blev dermed to krikænder og paraden behørigt afsluttet af Rasmus Mikkelsen på jagthorn.

Tak til alle for en oplevelsesrig dag - knæk og bræk til alle derude!

 

Lørdag d. 29. Oktober - Fællesjagt på Milbakken

På denne lune efterårsdag var der mødt over 20 jægere op i Hjallerup Jagtcenter - her i blandt 6 hundefolk.

Efter morgenmad og parole kørte vi til Milbakken. Dagen igennem så vi flere stykker råvildt og fasaner, samt én enkelt sneppe.

De to første såter forløb forholdsvist roligt, men i tredje såt blev der nedlagt to fasaner, heriblandt af en af hundeførerne.

Inden fjerde og femte såt spiste vi madpakker i laden hos Carl Gunner.

I den fjerde såt fik flere jægere råvildt for, men det lykkedes kun for en jæger at nedlægge en mindre buk. Den femte såt blev en stille afslutning på dagen og derefter kørte holdet tilbage til Hjallerup Jagtcenter.

På dagens parade var der to fasaner og en råbuk.

Tak til alle for en oplevelsesrig dag - knæk og bræk til alle derude!

 

Lørdag d. 19. November - Fællesjagt på Milbakken

Temperaturen nærmede sig frysepunktet og under den fælles morgenmad faldt sneen udenfor Hjallerup Jagtcenter. Men ikke desto mindre var 19 jægere mødt op til dagens fællesjagt på Milbakken, her i blandt 5 hundefolk.

De første to såter forløb forholdsvist roligt, der blev set enkelte stykker råvildt, fasaner, harer og snepper, men ingen af jægerne fik vildtet for til skud.

Ved den femte såt, lige før middagspasuen, lykkedes det at nedlægge to stykker råvildt. For den en af de to jægere skulle det vise sig ikke at blive dagens sidste nedlagte vildt.

Derefter spiste vi madpakker i laden hos Carl Gunner.

Den sjette såt forløb forholdsvist rolig, men en af jægerne fik et stykke råvildt for - dog uden held.

På dagens syvende og sidste såt blev der nedlagt et styk råvildt - nedlagt af den ene af de to jægere der tidligere havde haft heldet med sig. 

På dagens parade var der tre stykker råvildt.

Tak til alle for en hyggelig dag - knæk og bræk til alle derude!

 

Lørdag d. 26. November - Fællesjagt på Lykkegaard

14 jægere mødtes til morgenmad i Hjallerup Jagtcenter inden den obligatoriske parole og afgang mod Lykkegaard. På dagends jagt var der tre hundefører og én gæst - og gæsten fik allerede udbytte af sin deltagelse på første såt.

Den første såt er de to læbælter på det østlige stykke ved møllerne. Tidligere har der været en god del fasaner i læbælterne, i dag var der dog kun en enkelt fasankok. Tilgængæld var der flere harer på markerne med græs og stubbe fra majsene. Vores gæst stod placeret for enden af et læbælte og i det en af harerne passerede forbi blev den nedlagt og dermed var jagten godt i gang allerede i første såt.

På dagens anden såt var der både råvildt, fasaner, snepper og duer, men alt vildtet undslap og vi kunne fortsætte mod tredje sæt.

Den tredje såt er et stykke skrub på midten af en græsmark, og erfaringern er at der ofte kan ligge råvildt og trykke sig i skrubbet. I dag var ingen undtagelse, for mens skytterne var ved at stille for rejste der sig 6 stykker råvildt som trak sig hen over marken.

De to næste såter forløb forholdvist roligt, der var både harer og et enkelt stykke råvildt. 

Derefter gik turen tilbage til Hjallerup Jagtcenter hvor frokosten blev indtaget, inden stykket bag flugtskydningsbanen blev taget som dagens sidste såt. Her havde en af hundefolkene heldet med sig og nedlagde en fasanhøne inde i skrubbet. Det er altid dejligt når hundefolkene også får noget vildt for.

Dagens vildtparade bestod dermed af én hare og én fasanhøne.

Tak til alle for en dejlig dag - knæk og bræk til alle derude!

 

Lørdag d. 7. Januar - Fællesjagt på Lykkegaard og Milbakken

Årets første fællesjagt blev på flere måder en lidt særlig en af slagsen - både på grund af opmødet, de våde forhold og paraden.

23 jægere var samlet til morgenmaden i Hjallerup Jagtcenter, heriblandt 6 hundefolk. Derfor var der fyldt godt op omkring morgenmadsbordet, hvor der var lidt spændte miner i forhold til hvor våd dagens jagt ville blive.

Dagens jagt startede ved Lykkegaard med den "nye" såt bagved gården, som gennem sæsonen har vist sig at være særdeles spændende hver gang. I dag var det dog sparsomt med vildtet, udover 6 stykker råvildt der forlod såten før jægerne rigtig kom på plads.

Derefter fortsatte jagten på den næste såt - en åben mark med skrub på midten. I denne omgang var der igen råvildt der lettede fra skrubbet, men de slap med skrækken. Det gjorde en ensom harre dog ikke og denne blev således det første stykke vildt til paraden.

På dagens tredje såt var der igen råvildt, harer og dagens første fasaner - samt en noget uventet gæst. En af jægerne fik nemlig en sølvmåge for og den chance blev ikke forspildt og dermed var der nu måge på paraden. Et andet sted i såten fik to af dagens nyjægere i fællesskab nedlagt en hare.

Tiden var nu kommet til frokost og den blev indtaget i værkstedet hos Carl Gunnar ved Milbakken.

Efter frokost var tiden kommet til de "våde" såter som man roligt kan kalde stykkerne med pil ved Milbakken. Når hunde og hundefolk satte igang gennem såterne lød det mest af alt som en konkurrence i brystsvømning - der blev plasket og sprøjtet, men heldsigvis var der ingen hovedspring.

I den første såt efter frokost blev dagens første stykke råvildt nedlagt i udkanten af et stykke med pil. I såten derefter blev der både set dåvildt, råvildt, ræv og snepper.

På dagens to sidste såter blev der nedlagt yderligere et stykke råvildt, harer (Igen af en nyjæger) og en af hundefolkene fik en fasan for som roligt blev nedlagt - det er altid dejligt når hundefolkene også får noget vildt for.

Dagens vildtparade bestod dermed af to stykker råvildt, fire harer og én fasankok og én sølvmåge.

Tak til alle for en dejlig og våd dag - knæk og bræk til alle derude!

 

Lørdag d. 29. Januar - Fællesjagt på Lykkegaard og Milbakken

Sæsonens sidste fællesjagt foregik på en lørdag der startede råkoldt, men som endte med fantastisk vejr.

26 jægere deltog i jagten, heriblandt 4 hundefolk. Hvad det gode fremmøde skyldtes vides ikke, men mon ikke de gule ærter sidst på dagen havde en vis indflydelse.

Jagten startede på Lykkegaard med såten nord for gården - og det skulle blive en flyvende start. Både hundefolk og jægerne der stod bagpost fik fasaner for og da såten blev blæst af var fire forsaner forendt.

På dagens anden såt fik hundefolkene igen fasaner for og én fasanhøne blev nedlagt.

Efter den tredje såt på Lykkegaard kørte hele flokken til Milbakken, hvor der var en kort væskepause, inden dagens fjerde såt blev påbegyndt. Her viste dagens første råvildt sig og det resulterede i to nedlagte bukkelam.

Klokken var efterhånden over middag og det var snart tid til at vende tilbage til Hjallerup Jagtcenter, men der var lige tid til to såter mere. De to sidste såter resulterede i to fasaner og én enkelt sneppe.

Derefter gik turen retur mod Hjallerup, hvor dagens parade blev afviklet. Paraden blev både indledt og afsluttet med jagthorn af Rasmus Mikkelsen. Paraden bestod af: 1 sneppe, 2 bukkelam og 7 fasaner.

Afslutningsvis blev alle jægerne samlet om det lange bord i jagtcenteret, hvor Bodil stod klar med gule ærter.

Tak for en fantastisk sæson - knæk og bræk derude!

 

 

Tilbage