Fællesjagter

Fællesjagterne både starter og slutter i Hjallerup jagtcenter, hvor der er morgenmad fra kl. 08.15 og fælles parole 08.45. Efter jagten kører vi tilbage til centeret og afslutter dagen med en fælles parade, hvor det nedlagte vildt sælges på auktion.

På hver fællesjagt inviteres der 2 nyjægere.

Alle er meget velkommen til at medbringe hund, bare den er forsikret.

Husk at melde afbud senest torsdagen før jagten, hvis du ikke kan deltage. Afbud meldes til Kai (30 28 37 85) eller Jan (40 25 54 37).

Hvis du er tilmeldt alle fællesjagterne medfølger der 1 gæsteplads, som frit kan benyttes til at invitere andre jægere.

Der vil til hver jagt være en fiskal - så husk jagttegnet!

Sikkerhed og regler skal overholdes, man kan højest få én henstilling og derefter sker der bortvisning.

Der er ben- og vildtgæt, samt lotto - og pengene går til foder.

 

Ved paraden sælges vildet på auktion. Mindstepriserne er:

  • Rådyr 300 kr
  • Hare 50 kr
  • Fuglevildt 25 kr

Hvis mindsteprisen ikke opnås, tilfalder vildtet skytten til mindsteprisen.

 

Jagtsæson 2023/2024

Der vil blive afholdt 7 jagter.

 

Jagtdatoer i 2023/2024:

  • 7. oktober
  • 21. oktober
  • 11. november
  • 2. december
  • 16. december
  • 6. januar
  • 27. januar

Til frokost ved jagten d. 16. december griller vi pølser ved Carl Gunner.

Efter jagten d. 27. januar er der gule ærter.