Generalforsamling 2024

Nyjaegerdag.jpg

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling i Hjallerup Jagtforening torsdag d. 15. februar 2024 kl 19.00 i Hjallerup Jagtcenter.

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det godkendte årsregnskab
 4. Indkomne forslag:
  • ...
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer      
 7. Valg af suppleanter        
 8. Valg af revisorer + 1. suppleant       
 9. Evt.

 

Forslag til dagsorden sendes til Henrik Hansen på marhan@stofanet.dk senest torsdag. d. 25. januar.

Dagsorden og regnskab offentliggøres på hjemmesiden torsdag. d. 1. februar.

 

Der er fri adgang for alle, men ønsker man at deltage i spisningen kræver det tilmelding senest d. 12. februar.

Tilmelding sker til Henrik Hansen på marhan@stofanet.dk-