Om Hjallerup Jagtforening


Hjallerup Jagtforening har som mål at fremme interessen for jagt og dygtiggøre den enkelte jæger samt udbrede et godt kammeratskab imellem jægerne. Foreningen har til huse i Hjallerup Jagtcenter på Kærsgård Engvej, syd for Hjallerup, hvor vi har et dejligt klubhus og ca. 20 tdr. land jord med optimale muligheder for hundetræning og en automatisk flugtskydningsbane til jagtskydning og trap.

Foreningen har ca. 350 medlemmer og er åben for alle, der er interesserede. Vi ønsker som forening at tilbyde et varieret aktivitetsprogram. Ud over vore faste arrangementer, afholder vi også forskellige "bløde" aktiviteter, så som klubaftener med foredrag og film, knivkursus, tilberedning af vildt, vinsmagning, vildtspil med mere. Alt afvikles i en afslappet atmosfære, hvor alle er lige. Du vil altid være velkommen i Hjallerup Jagtforening. Har du spørgsmål til noget, er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem eller en af udvalgsformændene.  
Danmarks Jægerforbund afholder flere kurser, markprøver, trofæopmåling, regionsskydning m.m., og andre jagtforeninger og firmaer lejer vores flugtskydningsbane, ligesom ruhårsklubben har holdt sommertræf her. Så står du overfor at skulle afholde et arrangement og mangler egnede faciliteter, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere.  

Hjallerup Jagtforening vælger sin bestyrelse på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens første opgave er at nedsætte en række udvalg, nemlig: jagtudvalg, bueudvalg, flugtskydningsudvalg, jagthornsudvalg, riffeludvalg, hundeudvalg, blad-/webudvalg og hus-/pladsudvalg. Udvalgene har selvforvaltning, således at de vælger en formand og opstiller en handlingsplan og et budget, som de efter godkendelse af bestyrelsen er ansvarlige for at realisere. 
Hjallerup Jagtforening er med i JKF Brønderslev (Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd), som er et fælles talerør overfor offentligheden, ligesom der arrangeres fællesarrangementer som foredrag, kommunebukken, tur på riffelbane osv.
Hjallerup Jagtforening er ligeledes medlem af Danmarks Jægerforbund, der er en landsdækkende organisation med ca. 100.000 medlemmer eller ca. 65% af alle danske jægere. Danmarks Jægerforbund udgiver tidsskriftet Jæger, der udkommer 11 gange om året, og som du automatisk vil modtage som medlem af Hjallerup Jagtforening.

//pa//