Jagttegnskursus 2021/22

OBS! OBS! Bemærk der startes med intromøde


Kurset afholdes på Hjallerup Jagtcenter  Kærsgaard Engvej 15, 9320 Hjallerup. - klik og se på kort

Kurset starter med et kort intromøde den 16 november 2021, klokken 19.00, hvorefter den endelige tilmelding foretages.
Kommer der mange tilmeldinger oprettes der 2 hold - henholdsvis tirsdag og torsdag.

Bemærk!!! torsdag kommer kun i brug ved mange tilmeldinger

Klik her og tilmeld dig til intromødet

Kurset er et 40 timers kursus og koster 2000,00 kr. der betales senest 2. "rigtige" kursusdag.

Kurset indeholder teoretisk stof om jagt og vildt, praktisk undervisning i sikkerhed og afstandsbedømmelse samt det obligatoriske våbenkursus.
I forbindelse med kurset vil vi også benytte foreningens skydebane til skydning til lerduer.

Undervisningen tager afsæt i lærebogen ”Jagttegn” - samt ”Lovsamling til Jagttegn” begge bøger udgives af SEGES forlag. Bøgerne samt øvrigt undervisningsmaterialer, kan bestilles på: www.jagtproeven.dk

Undervisningen sigter mod aflæggelse af den teoretiske og praktiske prøve, som starter i begyndelsen af april

Det er vigtigt, at I får fat på bøgerne til den første rigtige kursusdag, da der denne dag vil blive gennemgået emner fra bogen.

Du kan læse mere om jagtprøven på: www.jaegerforbundet.dk/jagttegn

Du er velkommen til at møde op i Hjallerup Jagtforening den første aften, for at høre nærmere om kursusforløb, undervisningsmaterialer og tilmelding til jagtprøven og først på denne aften tage stilling om endelig deltagelse i kurset.

Med venlig hilsen

Hjallerup Jagtforening