Om hundeudvalget


 

For tiden har vi 3 træningsprogrammer om året, vintertræning, forårstræning og efterårstræning, og alle der vil træne en jagthund kan være med - dog med den begrænsning, at vi kun kan være ca. 40 hunde forår og efterår pga. antallet af instruktører, og ca. 20 hunde i ridehal om vinteren pga. pladsen. Hvis det bliver nødvendigt at udelukke nogen (hvad det endnu ikke har været), vil vi som udgangspunkt vælge at lade foreningens medlemmer være med.  
Forår og efterår er træningen opdelt i grunddressur for de helt uerfarne hunde og apporteringskurser for de mere øvede (åben klasse og veteraner). Der lægges ikke meget vægt på forberedelse til konkurrencer, men vi har dog en afsluttende prøve hvor der udtages hunde til kommunemesterskab og prøven i Dorf.

Grunddressur for unge/uerfarne hunde:
For unghundene lægges der specielt vægt på grunddressur, herunder også begyndende apporteringsøvelser, og vi får normalt også tid til at lade hundene prøve at komme en eller to ture til søen hvor vi finder ud af om der er nogen der har vanskeligheder med det våde element.
Ud over grunddressuren er der masser af pauser hvor de unge hunde får tid til at sunde sig ovenpå øvelsere, disse bruger vi til at snakke om eventuelle problemer der er med hundene, og der er rig mulighed for at kursister kan stille alverdens spørgsmål som vi forhåbentlig kan være behjælpelige med at finde svar på.  
Apporteringskurser  for åben klasse og veteraner lægges der primært vægt på de jagtrelevante øvelser, hvor der indgår apportering på land og vand, frit søg og dirigering - derudover har vi også de sidste par år haft en del slæb med på programmet. Vi anvender så mange forskellige vildtformer som det er muligt at fremskaffe til øvelserne. Det forventes at kursisterne der ofte går sammen 2 og 2 eller 4 og 4 selv kan håndtere at cirkulere mellem de opstillede baner, selvfølgelig efter en kort instruktion. Der vil dog altid være nogen man kan gå til hvis man har spørgsmål eller problemer med enkelte momenter.  

Foreningsmesterskab:
Her bruger vi en hyggelig dag på at se hvem der har fået de bedste hunde ud af det i løbet af forårets dressur kursus. Det foregår under uhøjtidelige former, og alle hunde der har deltaget i forårstræningen kan deltage. Husk: selv om ikke alle kan vinde, kan alle få en fin dag ud af det!      

Kommunemesterskab:
Vi er tre foreninger der dyster om kommunemesterskabet, nemlig Asaa, Bolle/Try og Hjallerup Jagtforening. Vi stiller med hver sit hold bestående af to unghunde, to åbenklasse samt en veteran. Der kæmpes så i disciplinerne: lydighed, apportering, (slæb for åben/vet klasse) og vandarbejde. Det er også muligt for alle hunde at stille op til den individuelle prøve til kommunemesterskabet, så vær opmærksom på indbydelsen hertil.    

Prøven i Dorf:
Denne prøve er en samlet prøve for de bedste hunde, som er medlem af Foreningen af Nordjyske Dressurkurser, i alt ca. 30 foreninger. Hundene er udtaget i lokalforeningerne, og der er tilmeldt ca. 75 hunde. Bedømmelsen er ekstra skærpet denne dag, og der dømmes på højde med anerkendte prøveregler. I unghunde- og åbenklasse deles præmier ud til de seks bedst placerede hunde og i veteranklasse til bedste hund.