Jagtudvalget har til formål at arrangere og stå for:

Fællesjagter - Bukkejagter - Rågeregulering - Vildtfodring 


 

Fællesjagter: 
Der planlægges på 5 jagter fra oktober til december og X antal i januar.
Der er plads til 30 deltagere (inkl. 2 nyjægere)
Deltagerne til disse jagter findes ved lodtrækning blandt foreningens medlemmer.
Der trækkes lod om 24 af pladserne. Hvert medlem kan deltage med 1 lod og loddet kan ikke overdrages til andre. De af de tilmeldte, der ikke bliver udtrukket, bliver sat på en venteliste, som prioteres ved lodtrækning. Er der frafald af de udtrukne, fyldes der op fra ventelisten, således at nr. 1 på listen får tilbudet først osv.
Lodtrækningen foretages på Hjallerup Jagtforenings årlige generalforsamling og sidste frist for tilmelding er inden lodtrækningen foretages.
Tilmelding sker til formanden for jagtudvalget.

Bukkejagter:
Der forgår jagt fra 5 skydepladser, heraf 4 med tårne og jagten afvikles med en uge til hver deltager. Deltagerre og deres pladser findes ved lodtrækning. 
Lodtrækningen foretages på Hjallerup Jagtforenings årlige generalforsamling og sidste frist for tilmelding er inden lodtrækningen foretages.
Tilmelding sker til formanden for jagtudvalget.

Rågeregulering:
Der reguleres fra den 9 maj i områderne Hjallerup og Dronninglund.
Deltagerne til reguleringen findes blandt de der kommer og hjælper på foreningens arbejdsdage eller ved en anden aktivitet.

Vildtfodring:
Der laves 2 hold, som på skift varetager vedligeholdelsen af fodertønderne, herunder opstilling og fyldning.

//pa//