Tilbage

Lørdag d. 7. Oktober - Fællesjagt på Lykkegaard

17 jægere, inklusiv 4 hundefolk, mødte ind til sæsonens første fællesjagt i Hjallerup Jagtforening.

Dagens første såt var Møllerne Øst, hvor et stykke med to læbælter og marker blev drevet af. Det eneste vildt i såten var en skadet fasan, der blev taget af en af hundene.

Derefter fortsatte vi hos Lykkegaard, startende med det vestlige stykke bag gården. Her var der straks mere liv, og der blev set flere harer og råvildt - og det resulterede i et nedlagt rålam.

Jagten fortsatte derefter med skrubbet på den anden side af gården. Da hundene nåede frem til skrubbet blev der lettet to store stykker råvildt, som begge løb gennem kæden af skytter uden at der blev afgivet skud.

Det sidste stykke inden frokost var Lykkegaard Øst, hvor der omkring søen blev set både råvildt og en enkelt ræv.

Derefter kørte holdet tilbage til Hjallerup Jagtcenter for at tage såten bag flugtskydningsbanen på foreningens eget areal. Mens skytterne og hundene kom på plads omkring såten fløj der 8-10 fasaner ind i såten - så det tegnede til at blive en begivenhedsrig såt. Det var dog langt fra alle fasaner der kom på vingerne, men enklte gjorde og en af hundefolkene nedlagde én fasan.

Dagens udbytte blev dermed ét rålam og én fasan.

Tak til alle for en oplevelsesrig dag - knæk og bræk til alle derude!

 

 

Lørdag d. 21. Oktober - Fællesjagt på Lykkegaard

På trods af blæst og regn mødte 14 jægere, inklusiv 4 hundefolk, op til sæsonens anden fællesjagt i Hjallerup Jagtforening.

Efter morgenmaden startede jagten med såten bag jagtcenteret. Da hundefolkene og bagposterne bevæger sig ind mod stykket løber to stykker råvildt ind i såten. Da såten er i gang løber de to stykker råvildt ud ad den anden side af såten, men ellers ses der intet andet vildt i dagens første såt.

Derefter fortsatte vi hos Lykkegaard, startende med det vestlige stykke bag gården. I ugens løb blev der opstillet 4 fodertønder i såten, dette taget i betragtning, sammen med det normale liv i denne såt, så var det overraskende at der ikke blev set et eneste stykke vildt.

Jagten fortsatte derefter med skrubbet på den anden side af gården - men igen var der intet vildt, ud over et par harer på marken.

Det næste stykke var skrubbet og søen ved Lykkegaard Øst. Mens hundene drev stykket af blev der set både en fasan, en ræv og et stykke råvildt.

Dagens sidste såt blev et nyt stykke med beplatning på marken nord-vest for Lykkegaard Øst. Beplatningen står tilbage på en mark hvor majsen er høstet. Inden skytterne og hundefolkene tager plads omkring stykket blev der set to stykker råvlidt der løb ud af stykket. Da stykket drives af letter der en fasankok lige bag kæden af hundefolk, mens der havlvejs gennems stykker letter et stor rå, der løber ud i sikker afstand af kæden af skytter.

Dermed var der nul ben på paraden og nul skud affyret. 

Til gengæld fik alle frisk luft og farve i kinderne!

Tak til alle - knæk og bræk til alle derude!

 

 

Lørdag d. 11. November - Fællesjagt på Lykkegaard

Dagens jagt skulle vise sig at blive begivenhedsrig for de fremmødte 25 jægere, inklusiv 6 hundefolk.

Efter morgenmaden var dagens første såt Møllerne Øst, hvor et stykke med to læbælter og marker blev drevet af. Der blev ikke set vildt i såten.

Derefter fortsatte jagten på Lykkegaard med det vestlige stykke bag gården. Ligesom året før var der en del fuglevildt i stykket, og der blev nedlagt to fasaner, en sneppe og en bekkasin. Særligt en jæger var godt skydende og nedlage en fasan, en sneppe og en bekkasin!

Jagten fortsatte derefter med skrubbet på den anden side af gården. Da hundefolkene går over marken frem mod stykket rejser der sig en hare lige bag en af hundeførerne, og med en hurtig aktion nedlægges haren. Da hundene nåede frem til skrubbet bliver der lettet tre stykker råvildt, hvoraf den ene nedlægges af to af hundeførerne. Mens dette sker letter der også en bekkasin som nedlægges.

Det næste stykke var Lykkegaard Øst, men her blev der ikke set vildt.

Den sidste såt før frokost var det nye stykke med beplatning på marken nord-vest for Lykkegaard Øst. Da hundefolkene og skytterne går på plads letter der tre fasaner, men i selve stykket er der intet vildt.

Herefter blev frokosten indtaget i Hjallerup Jagtcenter, hvorefter såten bag flugtskydningsbanen blev taget som dagens sidste - men uden noget vildt.

Dagens udbytte blev dermed én sneppe, ét råvildt, én hare, to fasaner og to bekkasiner.

Tak til alle for en oplevelsesrig dag - knæk og bræk til alle derude!

 

 

Lørdag d. 2. December - Fællesjagt på Lykkegaard

På en dag hvor temperaturen viste -10 grader var 14 jægere (3 hundefolk og 11 skytter) mødt op til jagten i Hjallerup Jagtforening.

Dagens første såt var Møllerne Øst, hvor et stykke med to læbælter blev drevet af. Ud fra læbæltet kom en hare, som blev nedlagt af en af skytterne der stod for. Selv samme skytte havde en hare for på den samme post på sidste jagt - men om det var den samme hare vides ikke.

Den næste såt var det vestlige stykke bag Lykkegaard. Da bagposterne gjorde klar sammen med hundefolkene, blev de første harer set i stykket. Og da hundefolkene begynde at drive stykket af løb der to harer bagud, som blev nedlagt af hver sin skytte - den ene af dem den samme som nedlagge haren i første såt. Der blev også set flere fasaner i såten.

Jagten fortsatte derefter med skrubbet på den anden side af gården.
Fem stykker råvildt forlod såten bag hundefolkene, men ellers blev der ikke set noget vildt.

Det næste stykke var Lykkegaard Øst, hvor de fleste skytter stillede op omkring skrubbet, mens de sidste drev marken ned mod skrubbet sammen med hundene. Nu var det hundefolkenes tur til at få vildt for. Først nedlagde en hundefører en hare og dernæst nedlagde en anden hundefører en fasanhøne.

Dagens sidste såt var stykket bag flugtskydningsbanen ved Hjallerup Jagtcenter, det blev dog en stille afslutning på dagen, uden noget vildt.

Dagens udbytte blev dermed fire harer og én fasanhøne.

Tak til alle for en oplevelsesrig dag - knæk og bræk til alle derude!

 

Lørdag d. 16. December - Fællesjagt på Lykkegaard

På årets sidste fællesjagt mødte 25 jægere op (5 hundefolk og 20 skytter).

Efter morgenmaden og parolen i jagtforeningen startede jagten med såten bag Lykkegaard. Da bagposterne og hundefolkene tager plads ved såtan løber der 3 stykker råvildt ind i såten. Råvildtet fortsætter hele vejen igennem såten og løber ud ved forposterne, mens de endnu ikke er på plads. Der blev ikke set andet vildt i såten.

Derefter fortsatte jagten med skrubbet på den anden side af gården. Da hundene er på vej gennem skrubbet letter der en fasan, som flyver over kæden af skytter - men fasan slap med skrækken.

Det næste stykke var skrubbet ved Lykkegaard Øst, hvor der både blev set harer, snepper og en enkelt fasan.

Dagens sidste såt blev stykket bag flugtskydningsbanen ved Hjallerup Jagtcenter. Her blev der set en enkelt sneppe, men dagen sluttede uden nedlagt vildt.

Helddigvis ventede dagens sikre såt: Pølser og brød i jagtforeningen.

Selvom der ikke kom vildt på paraden var det en hyggelig dag, som endte med godt humør i jagtcenteret.

Knæk og bræk til alle derude!

 

Lørdag d. 27. Januar - Fællesjagt på Lykkegaard

Sæsonens sidste fællesjagt blev på traditionelvis afsluttet med gule ærter - men før maden kunne indtages skulle jagten gennemføres.

Til dagens jagt var der 27 jægere (20 skytter og 7 hundefolk).

Efter morgenmaden og parolen kørte flokken til Lykkegaard og startede med såten bag Lykkegaard. Kort efter hundefolkene havde sluppet hundene letter en fasan og flyver ud af såten. Genske kort efter letter en anden fasan inde i såten, den nåede dog ikke så langt, da en af hundefolkene var hurtig med haglgeværet.

Dagens anden såt var skrubbet på den anden side af gården. Da forposterne er sat for, dukker en ræv op inde i såten. Ræven går flere gange ud af såten, kigger lidt på skytterne og går så ind i såten igen. Til sidst finder ræven et passende hul og forsøger at løbe gennem kæden af skytter, men ræven blev hurtigt nedlagt af en skytte.

Derefter fortsatte jagten med skrubbet ved Lykkegaard Øst op ad motorvejen. Inde i skrubbet letter både et par gråænder og et par fasaner. Den ene af fasanerne kommer lidt for tæt på en af hundefolknene, og kom aldrig længere.

Dagens og sæsonens sidste såt var stykket bag flugtskydningsbanen ved Hjallerup Jagtcenter. Det viste sig at blive en stille  afslutning på sæsonen, da der intet vildt blev set.

Dagens parade havde altså to fasaner og én ræv. Efter hornblæseren havde blæst til frokost, blev de gule ærter indtaget i jagtcenteret.

Tak for sæsonen!

Knæk og bræk til alle derude!

 

Tilbage